Material


GRUS- , KROSS-  & BLANDMATERIAL


Grus är ett helt naturligt stenmaterial som förekommer i olika kornstorlekar. Gruskornen har släta kanter då kornen formats av vatten. Genom att sikta naturgruset delas materialet upp i olika kornstorlekar. Grus har många användningsområden som bland annat vägmaterial, fyllnadsmaterial och utfyllnad i betong.


Storleken 0- 8 mm kallas fingrus, 5- 64 mm kallas singel, 0- 70 mm kallas bärlagergrus och 0- 300 mm som fyllnadsgrus. Användningsområdet för singel är vanligtvis betongblandningar och dräneringsmaterial. Vårt grus med storlek 0– 8 mm är

CE– märkt.


Bärlagrets främsta uppgift är att skapa ett starkt underlag för det som läggs ovanpå. Vi levererar bärlager med kornstorlek mellan 0– 63 mm. Denna kombination av storlekar gör att det bildas ett form av skelett där kornen låser fast varandra.


Makadamkornens kanter är kantiga då materialet sprängs ur berg. I vårt sortiment finns tre olika storlek på makadamkornen. Finmakadam är krossgrus med en kornstorlek  mellan 4– 25 mm och används främst som dräneringsmaterial och ytskikt på gångvägar. Kornstorlek 25-65 mm kallas medelmakadam och används även det som dräneringsmaterial samt som underbädd vid gjutning av t ex husgrund.

När makadam och bärlager tillverkas bildas det mycket små fraktioner som kallas stenmjöl. Användningsområdet för stenmjöl är gångar och andra platser som kräver en hård yta. Stenmjöl kan även användas istället för fogsand vid plattläggning.Mursand är en mycket fint siktad natursand som är lämplig att blanda med cement och användas som murbruk. Denna sand kan även användas i sandlådor då den är lättare att forma.

Vi delar upp våra produkter i Grusmaterial, Krossmaterial och Blandmaterial.Våra täkter

Buckarby Bergtäkt

Ring för överenskomelse Tel. 0292- 500 06

Hedesunda Naturtäkt

Ring för överenskomelse

Skärsjö Naturtäkt

Mån-Tors kl 06:00-06:20